...
...

เลือกรูปแบบการเข้าอบรม

เงื่อนไขเข้าร่วมอบรมผ่าน Zoom

  • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลลงทะเบียนของท่าน แล้วจะดำเนินการส่ง link แบบฟอร์มชำระเงินกลับให้ทาง E-mail
  • ชื่อ นามสกุล Onsite ref 1 แบบฟอร์มลงทะเบียน จะต้องตรงกับ Onsite ref 2 แบบฟอร์มชำระเงิน (หากชื่อไม่ตรงกันจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ)
  • กรณีได้รับ link ที่ไม่ได้ส่งมาจาก cmuah.vet@gmail.com ให้แจ้งมาที่เบอร์ 053-948-078
  • ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกทุกกรณี
  • ขอสงวนสิทธิ์ผู้ลงทะเบียน 1 ท่าน ต่ออุปกรณ์ 1 เครื่อง
  • งานสัมมนาไม่สามารถชมย้อนหลังได้
  • ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกทุกกรณี
  • สัตว์ป่วยฉุกเฉิน

    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่